Activiteiten

Regionale Incubator diensten:

BIC Twente en BTC Twente leveren in samenwerking de volgende diensten:

 • bedrijfsruimte en kantoor faciliteiten;
 • management ondersteuning;
 • ondersteuning bij internationale bedrijfsontwikkeling en transnationaal netwerken (via BIC Twente);
 • internationale projecten

Regionale vereniging van exporterende bedrijven:

BIC Twente heeft i.s.m. de Kamer van Koophandel de Twentse Export Societeit opgericht. De TES is inmiddels omgevormd tot de Business Club van het World Trade Centre Twente.

Internationale projecten en activiteiten:

BTC Twente en BIC Twente participeren in diverse internationale projecten en activiteiten op het gebied van:

 • innovatie;
 • technologie overdracht;
 • clustervorming;
 • starters
 • spin-off incubators
 • spin-off programma's
 • internationale zakelijke samenwerking;
 • regionale deelname in 6KP projecten;
 • service incubators

Een IRC project:

BIC Twente participeerde in een IRC project.

Een incubator project:

Een internationaal incubator project van BIC Twente binnen BTC Twente is NENSI: North European Network for Service Incubators. In dit kader worden management services voor BTC ondernemers ontwikkeld.

Een regionaal clusterproject:

Netlab Twente, een regional netwerk van R&D clusters werd ontwikkeld door BTC Twente i.s.m. de Technologie Kring Twente. Dit project is voortgezet in de TKT.

Een Europees 7e Kaderprogramma project:

Detect-it was een netwerk met Europese incubators die deelname van kennisintensieve mkb bedrijven in het 7e Kaderprogramma van de EU bevorderen.

Een internationaal IP project:

De ondersteuning van het Turkse Octrooibureau bij nationale innovatie bevordering en het promoten van intelectueel eigendom, onder de naam Hezarfen project.

© BTC-BIC, alle rechten voorbehouden - Gemaakt door Dcreative